Beep Institute

Vaš partner za trajnostni razvoj in blagostanje zaposlenih

Beep Institute s svojimi storitvami in orodji deluje za preventivno in aktivno spodbujanje zdravja, dobrega počutja in učinkovitega delovanja zaposlenih – za trajnost ljudi in ne zgolj okolja.

Z vlaganjem v trajnostni razvoj  in blagostanje (ang. wellbeing) posameznikov se razvijajo vsi, zaposleni, podjetja ter družba.

 BEEP – Business Excellence by Empowering People

TRAJNOSTNI RAZVOJ ZAPOSLENIH

Postanite podjetje, ki skrbi za trajnostni razvoj ljudi tudi v praksi.

Smo gravitacijska točka podjetij za trajnostni razvoj ljudi. Pomagamo skrbeti za psihološko blagostanje (ang. wellbeing), dobro počutje in ustvarjanje novih priložnosti za razvoj posameznika.

Sodelujemo z najboljšimi strokovnjaki doma in v tujini, ozaveščamo s platformo in knjižnico znanja, pomagamo izmeriti stanje v vaši organizaciji in ga izboljšati s programi ukrepov. 

 

sdg-wheel

Najnovejše vsebine Beep Cluba

MINDSET

WELLBEING

OPPORTUNITIES

Celostni pristop k trajnostnemu razvoju zaposlenih

Skrbimo tako za posameznika kot za organizacijo

Naše delo vključuje vse zaposlene, delo z HR kot tudi z vodstvom. Zato lahko omogočimo razvoj blagostanja na ravni posameznika kot tudi organizacije. 

Z novimi orodji merjenja se osredotočamo na trajnostni razvoj in blagostanje zaposlenih in ne le na osnovno zdravje, motivacijo, zavzetost ali zadovoljstvo. Naš pristop je celosten in skladen z evropskimi smernicami družbenega trajnostnega razvoja (social).

CELOSTNI PRISTOP

BEEP MODEL BLAGOSTANJA©

Trajnostni model spodbujanja blagostanja, ki uravnoteženo obravnava tri različne vidike:

Kako zagotavljati trajnostna delovna okolja?

Podjetja, ki vzpostavljajo trajnostna delovna okolja, sistematično identificirajo, razvijajo in uresničujejo blagostanje in potencial zaposlenih ter so na pravi poti k zagotavljanju dolgoročno uspešnega poslovanja.

Beep Institute spodbuja trajnostni razvoj ljudi skozi aktivnosti Beep Cluba. Našim naročnikom omogočamo dostop do aktualnih izobraževalnih in strokovnih vsebin preko online platforme Beep Boost ter skozi udeležbo na dogodkih Beep Talk & Sounds in srečanjih Beep Focus.

Beep institute

Ustvarjamo inovativno platformo za trajnostni razvoj in blagostanje zaposlenih v podjetju.

S celovitim pristopom k razvoju ljudi stremimo k trajnostnim rešitvam tako za podjetja kot tudi posameznike. 

Ključno vlogo pri vpeljavi trajnostnih praks v podjetja imajo vodje in HR strokovnjaki kot tudi ponudniki izobraževalnih, razvojnih in svetovalnih vsebin.

Gradimo novo skupnost v razvoj usmerjenih organizacij in posameznikov, ki si želijo osebnostne rasti ter stremijo k temu, da postanejo najboljše različice sebe.

Trajnostni razvoj ljudi

postaja vse pomembnejši za poslovanje podjetij, psihološko blagostanje ljudi in dolgoročni uspeh družbe.

Človeški potencial 

je sposobnost posameznika, da se razvija, izpopolnjuje in je uspešen v okolju, v katerem deluje.

Trajnostno usmerjena delovna okolja

uresničujejo potencial zaposlenih in posledično potencial podjetij. 

KAJ O NAS PRAVIJO NAŠI ČLANI?

Trimo

Razvoj in napredek Trima v svojem bistvu snujemo Trimovci.

Zelo dobro se zavedamo, da je potencial naših sodelavk in sodelavcev obenem tudi potencial podjetja in naše prihodnosti.
V Trimu gradimo na trajnostnih paradigmah, zato smo se s pogledom naprej in zaupanjem v soustvarjanje naprednih strokovnih vsebin pridružili Beep Institutu kot Ambasador trajnostnega razvoja človeškega potenciala.

Veselimo se nadaljnjega skupnega sodelovanja in razvoja dobrih praks!

Janja Špiler

direktorica za kadre skupine Trimo

Big Bang

Kadrovske službe v podjetjih danes niso več zgolj v vlogi podporne funkcije, ampak je njihova funkcija strateška in razvojna.

Postati mora gonilna sila in nosilec sprememb v podjetju. Vsekakor pa to ne more postati »čez noč«. V Big Bangu smo tako v letu 2020 vzpostavili ekipo Upravljanje potenciala (UP), ki skrbi za najboljši izkoristek potenciala trga in za razvoj potenciala internih ekip. S tem direktno vplivamo na boljše prodajne rezultate. Pri tem nam pomaga Beep Institute, saj naši ekipi omogoča dostop do znanja in najboljših strokovnjakov z različnih področij, ki vplivajo na trajnostni razvoj človeškega potenciala v Big Bangu.

Matjaž Butara

direktor upravljanja potenciala Big Bang

Zavarovalnica Sava

Razvoj voditeljstva v Zavarovalnici Sava predstavlja enega izmed glavnih strateških ciljev kadrovske funkcije. 

Ta temelji na pristopu celostnega upravljanja uspešnosti, kar pomeni, da želimo razvijati različne pristope k upravljanju delovne uspešnosti zaposlenih. Zato v okviru ustanovljene Akademije vodenja skrbimo, da se vodje povezujejo s strokovnjaki, ki  predstavljajo in delijo znanje na tematiko trajnostnega razvoja ljudi. Tako oblikujemo enotno kulturo vodenja v družbi, podpiramo zaposlene pri spreminjanju miselne naravnanosti, povezane z vlogo vodje; razvijamo in nadgrajujemo kompetence vodenja, krepimo dobre odnose in spodbujamo varno in zdravo okolje. Vodje razvijamo v smeri spodbujevalcev sprememb in inovativnosti ter osredotočenosti na stranke in zaposlene.

Maruška Vihar

direktorica kadrovske službe Zavarovalnice Sava

Beep institute SPODBUDE

Prejemnik spodbude za zagon inovativnih podjetij.

Podjetje Beep institute d.o.o. je za projekt izdelave platforme za razvoj človeškega potenciala na javnem razpisu Spodbude za zagon inovativnih podjetij v letu 2020 (P2 2020) uspešno pridobilo sofinanciranje.

Cilj operacije je celovito in sistematično pristopiti k iskanju trajnostnih rešitev za razvoj potenciala zaposlenih.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

Prejemnik konvertibilnega posojila za zagon inovativnih podjetij v višini 75.000 EUR – SK75 2022

Cilj javnega razpisa je finančna podpora inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti.