Ajurveda: starodavna modrost za naše blagostanje

BEEP STORY

pišeta: Dr. Vishnu Prasad, ajurvedski zdravnik in svetovalec za celosten življenjski slog po smernicah ajurvede in Manja B. J. Žejn, vodja Holističnega centra Swasthya

V zadnjem času je ajurveda pridobila obnovljen interes in priznanje po vsem svetu zaradi svojega holističnega pristopa k zdravju in dobremu počutju, s poudarkom na naravnih zdravilih, prehrani, življenjskem slogu in duhovnem blagostanju. Danes se ajurveda še naprej prakticira in spodbuja kot celovit sistem medicine, ki poudarja ravnotežje in harmonijo med telesom, umom in duhom za optimalno zdravje in dobro počutje. Ajurvedo lahko najpreprosteje razumemo kot vodnik po lastnem zdravju oz. kot priročnik za oskrbo in vzdrževanje svojega telesa v optimalnem stanju, ne glede na starost, letni čas, del dneva, ali situacijo v kateri smo se znašli v danem trenutku.

Kaj je ajurveda?

Ayurveda je tradicionalni sistem medicine, katerega izvor lahko najdemo v Indiji pred več kot 5.000 leti. Ponuja holističen pristop k zdravju in dobrem počutju, saj zajema telesne, duševne in duhovne vidike posameznika. Ajurveda temelji na prepričanju, da so telo, um in duh ali duša medsebojno povezani ter da je ravnotežje med njimi ključno za celostno dobro počutje in dolgotrajno zdravje.

Beseda “ajurveda” izvira iz sanskrta, pri čemer “ayur” pomeni življenje, “veda” pa znanje ali znanost. Ajurveda se osredotoča na preprečevanje bolezni in uporabo naravnih metod zdravljenja za doseganje optimalnega zdravja in harmonije v telesu, umu in duhu.

Ajurveda govori o povečanju samozavedanja, ki posameznikom omogoča, da sprejemajo informirane odločitve glede svojega načina življenja, prehrane in navad.  

Več tisočletij staro znanje in časovno preizkušene metode

Začetki ajurvede so – po njenem lastnem pričevanju – zavite v mit. Nauki in prakse ajurvede so se sprva prenašali zgolj skozi ustno izročilo. Prenos znanja je skozi mnoge generacije učenjakov potekal z učitelja na učence, ki so kot vajenci ali pripravniki živeli s svojim učiteljem in več let pili znanje ter urili svoje veščine, da so postali ajurvedski zdravniki – vaidye.

Najstarejše zapise, ki se nanašajo na aspekte duhovnosti in zdravja, in ki učijo o pravilnih praksah, njademo že v najstarejših Vedah. Vede so zbirka starodavnih besedil, ki so se kot kodeksi zbranega znanja ohranili in prenesli do današnjih dni. Posamezni deli ajurvede pa so bili zapisani tudi  v kasnejših stoletjih – najpomembnejši traktati, ki so še danes del učne snovi na ajurvedskih univerzah so Charaka Samhita, Sushruta Samhita in Ashtanga Hridaya.

Ta besedila se štejejo za temeljna besedila ajurvede in podajajo podrobna navodila o različnih vidikih zdravja in bolezni, opisujejo diagnoze, načine zdravljenja, opisujejo recepte za zdravila dajejo navodila glede ustreznega življenjskega sloga.

Skozi zgodovino so se elementi ajurvedskega znanja širili tudi na druge kulture – preko trgovskih poti, kulturnih izmenjav in osvajanj. Ajurveda pa je v svoji zgodovini -iz istih razlogov – doživela tudi uničenje, saj je bila kot del kulturne in intelektualne dediščine podvržena poskusom zatiranja in izbrisa, predvsem med različnimi obdobji zavojevanja in kolonizacije indijske podceline.

Kljub temu je ajurveda preživela in se ohranila kot tradicionalni sistem medicine, ki je globoko zakoreninjen v indijski kulturi in vsakdanjem življenju.

Po ajurvedi je zdravje definirano kot stanje popolnega fizičnega, mentalnega in duhovnega blagostanja, in ne le kot odsotnost bolezni ali simptomov. V ajurvedi se zdravje obravnava kot dinamično in celostno stanje, ki povezano z ravnotežjem in harmonijo telesa, uma in duha.

5 elementov in 3 doše

Ayurveda temelji na konceptu Pancha Mahabhutas. Izraz se nanaša na pet (Pancha) elementov, ki sestavljajo vesolje in človeško telo. Po ajurvedi je celotno stvarstvo, vključno z našimi telesi in vsem, kar nas obdaja, sestavljeno iz teh petih elementov, in sicer:

  • Prostor (Akasha): Predstavlja praznino, odprtost in povezanost. V prostoru se nahajajo vsi nadaljnji elementi.
  • Zrak (Vayu): Predstavlja gibanje, razširjenost in gibljivost.
  • Ogenj (Agni ali Tejas): Predstavlja toploto, transformacijo in presnovo.
  • Voda (Jala): Predstavlja fluidnost, povezanost in transformacijo.
  • Zemlja (Prithvi): Predstavlja stabilnost, trdnost in strukturo.

Elemente moramo v tem primeru razumeti kot osnovne gradnike in vsak naslednji element se tvori iz predhodnjih.

Elementi v specifičnih kombinacijah tvorijo tri doše, ki jih lahko razumemo kot biološke energije, ki nadzirajo in usmerjajo delovanje človeškega telesa in uma.

Tri doše so:

  • Vata: Sestavljena iz elementov zraka in prostora. Vata nosi karakteristike zraka: je gibljiva, lahka, suha, subtilna. Upravlja živčni sistem, nadzira telesne gibe in je odgovorna za funkcije, kot so dihanje, kroženje in izločanje. Prinaša aktivnsot, dinamičnost in ustvarjalnost.
  • Pitta: Sestavljena iz elementov ognja in vode. Pitta je povezana s preobrazbo, prebavo in presnovo. Upravlja prebavni sistem, uravnava telesno temperaturo in je odgovorna za funkcije, kot so prebava, presnova in hormonsko ravnovesje. Prinaša ostrino, vodstvene sposobnosti, dinamičnost, inteligenco in hitro jezo.
  • Kapha: Sestavljena iz elementov zemlje in vode. Kapha je povezana s stabilnostjo, prehrano in vlaženjem. Nadzira izgradnjo vseh tkiv v telesu in skrbi za strukturno celovitost, zagotavlja stabilnost sklepov in organov ter je odgovorna za funkcije, kot so imunski sistem, moč in vzdržljivost. Prinaša mirnost, veselje, lenobnost in daje dober spomin.

V ajurvedi je ravnovesje teh treh doš ključno za ohranjanje optimalnega zdravja in dobrega počutja. Neravnovesje v došah pa privede do bolezni in nelagodja. Razumevanje in uravnoteženje doš je ključno načelo ajurvede. Pravilno ravnovesje doš pa je specifično za vsakega posameznika, zato ajurvedski holistični pristop k ohranjanju zdravja vedno vključuje prilagojene nasvete glede življenjskega sloga, prehrane in uporabe zelišč za obnovitev in vzdrževanje ravnotežja teh energij v telesu in umu.

Definicija zdravja po ajurvedi

Po ajurvedi je zdravje definirano kot stanje popolnega fizičnega, mentalnega in duhovnega blagostanja, in ne le kot odsotnost bolezni ali simptomov. V ajurvedi se zdravje obravnava kot dinamično in celostno stanje, ki povezano z ravnotežjem in harmonijo telesa, uma in duha.

Dejanski verz (šloka), ki definira zdravje, se v pisni obliki prvič pojavi v Sushruta Samhiti in se glasi: “sama dosha sama agnishcha samadhatu mala kriyaaha| Prasanna atma mana indriyaha swastha iti abhidheeyate ||

Oziroma v prevodu: Uravnotežene doše, uravnotežen (zdrav) agni, uravnotežena (zdrava) tkiva in eliminacije; čuti, um in duša v stanju zadovoljstva, miru in blaženosti.

Razumevanje in uravnoteženje doš je ključno načelo ajurvede. Pravilno ravnovesje doš pa je specifično za vsakega posameznika, zato ajurvedski holistični pristop k ohranjanju zdravja vedno vključuje prilagojene nasvete glede življenjskega sloga, prehrane in uporabe zelišč za obnovitev in vzdrževanje ravnotežja teh energij v telesu in umu.

V moderni dobi Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) zdravje definira kot “stanje popolnega fizičnega, mentalnega in socialnega blagostanja, in ne le kot odsotnost bolezni ali nemoči.” Ta definicija je bila sprejeta s strani WHO leta 1948 in je kot uradna definicija zdravja zapisana v njeni ustavi. Zdaj je ta definicija široko sprejeta in priznana po vsem svetu kot celovita definicija, ki presega le odsotnost bolezni in zajema fizične, mentalne in socialne vidike zdravstvenega blagostanja.

Zgoraj navedena definicija “Swasthya” ali zdravja, kot nam jo je prenesla Sushruta Samhita, pa je osnovno načelo ajurvede že približno 5000 let.

Ajurveda poudarja koncept Swasthya, kar je sanskrtski izraz, ki se prevaja kot “biti utemeljen v sebi.” Swasthya se šteje za naravno stanje zdravja, kjer posameznik doživlja občutek ravnotežja, vitalnosti in harmonije na vseh ravneh svojega bitja. To stanje zdravja se doseže, ko so tri doše (Vata, Pitta in Kapha) v ravnovesju in so hkrati vse naravne funkcije telesa optimizirane.

Celosten in integrativen pristop, prilagojen posamezniku

Ajurveda kot osnovno premiso razume, da je vsak posameznik edinstven in ima svojo lastno konstitucijo, imenovano Prakriti, ki določa telesne, duševne in čustvene značilnosti posameznika. Zato pristop k zdravju v ajurvedi nikloli ni “enotna rešitev za vse,” temveč ajurveda ponuja personaliziran pristop, ki upošteva posameznikovo Prakriti, življenjski slog, prehrano in okolje.

V ajurvedi torej ne obstaja zgolj ena, edina in edina pravilna klinična pot, temveč se način zdravljenja vedno prilagodi posamezniku. Ista bolezen se lahko pri različnih posameznikih pojavi iz različnih vzrokov. Ena od prednosti ajurvede je ta, da z izredno natančno diagnostiko ugotovi, kje je izvor bolezni v telesu in nato bolezen zdravi pri izvoru.

Ajurveda pa kot prvo prioriteto vedno poudarja pomen preventive (najlažje je ohraniti zdravje, ko smo zdravi!) in ohranjanja ravnotežja doš s prehrano, telesno vadbo, meditacijo in drugimi celostnimi praksami. Spodbuja proaktiven pristop k zdravju, namesto reaktivnega pristopa, ki se osredotoča le na zdravljenje bolezni ali simptomov.

Vsako ajurvedsko zdravljenje oz. individualna klinična pot obsega prakse in navodila, ki človeka kot celoto – unijo telesa, uma in duha – vodi nazaj v ravnovesje. Vaidya (ajurvedski zdravnik) nam vedno svetuje ustrezno prehrano in prehranska dopolnila, primerno dnevno rutino in struktiro obrokov, podporne dihalne vaje, jogo, mudre in meditacije. S podporo ajurvedskih strokovnjakov postopoma v svoje dnevne rutine vključujemo podporne, zdrave prakse in opuščamo nezdrave vzorce.

Razumeti moramo, da ajurveda ne prinaša instant rešitev, vendar prinaša trajne pozitivne spremembe. Pot ajurvede je pot vseživljenjskega učenja in nenehne optimizacije samega sebe. Ajurvedo lahko najpreprosteje razumemo kot vodnik po lastnem zdravju oz. kot priročnik za oskrbo in vzdrževanje svojega telesa v optimalnem stanju, ne glede na starost, letni čas, del dneva, ali situacijo v kateri smo se znašli v danem trenutku.

Dolgoročne koristi ajurvedskega življenjskega sloga

Cilj vključevanja ajurvedskih praks in naukov v naš vsakdan, ki mu dominira storilna naravnanost, pa ni le ohranjanje ravnovesja doš in preprečevane nastanka bolezni. To je šele začetek – lahko bi rekli higienski minimum.

Ajurveda govori o povečanju samozavedanja, ki posameznikom omogoča, da sprejemajo informirane odločitve glede svojega načina življenja, prehrane in navad.  Z razumevanjem svojih individualnih potreb in integracijo praks, ki na dolgi rok podpirajo naše zdravje in dobro počutje, izboljšujemo kvaliteto svojega življenja. Ko so fizični, mentalni in duhovni vidiki posameznika v ravnovesju, se poveča kakovost življenja s povečano fizično močjo, jasnostjo uma, čustveno odpornostjo in duhovno povezanostjo. Ta holistični pristop k zdravju nam pomaga, da vodimo izpolnjujoče in smiselno življenje.

Načela celostnega zdravja po ajurvedi lahko pomembno prispevajo tudi k doseganju boljšega ravnotežja med poslovnim in zasebnim življenjem ter vzpostavitvi zdravih delovnih okolij.

Ayurveda v osnovi poudarja pomen osebne trajnosti. Osebna trajnost se nanaša na celostno blaginjo posameznika, vključno s telesnim, duševnim, čustvenim in duhovnim zdravjem. Ko posamezniki vzdržujejo svojo osebno trajnost, so bolje opremljeni za soočanje z izzivi, za obvladovanje stresa in za doseganje občutka ravnotežja in harmonije v svojem življenju. Oseba, ki je vzpostavljena v sebi (v stanju Swasthya), ima pozitiven učinek tudi na svoje okolje in lahko prispeva na boljši in pomembnejši način k blaginji širše družbe.

1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (povprečna ocena: 5,00 od 10 glasov)
Telesno blagostanjeravnovesjeajurvedaayurvedadošeprakritidr. VishnuIndijatradicionalna medicina