Beep Focus Nº8

ONLINE MODERIRANA DISKUSIJA​

Beep Focus je online dogodek Beep Instituta, namenjen vsem, ki prepoznate pomen trajnostnega razvoja človeškega potenciala.

Tematsko 2-urno srečanje, ki ga pripravimo 4-krat na leto, gosti mednarodne in slovenske strokovnjake, 
ki z nami delijo svoja znanja in dobre prakse.

V ospredje vsakokrat postavimo drug aktualen izziv za trajnostni razvoj zaposlenih in odličnost poslovanja podjetij. 

Tema Beep Focusa Nº8:

4 dnevni delovni teden

Kako 4-dnevni delovni teden vpliva na produktivnost?

Kaj so prednosti 4-dnevnega delovnega tedna?

Ali obstaja recept za uspešno implementacijo 4-dnevnega delovnega tedna?

Prihodnost dela se vedno bolj nagiba k 4-dnevnemu delovnemu tednu. 4 Day Week Global, globalna neprofitna skupnost, ki sistemsko pomaga razvoju modela 4-dnevnega tedna navaja, da je kar 63 % podjetij ugotovilo, da s 4-dnevnim tednom lažje privabijo in obdržijo talente. Sprejetje 4-dnevnega tedna je strategija za izboljšanje poslovanja, osredotočena na pametnejše delo, ne na daljše delo. Zahteva vlaganje v dobrobit najpomembnejšega premoženja vsakega podjetja – vaših ljudi.

Na online srečanju bomo gostili strokovnjake, ki bodo predstavili različne vidike 4-dnevnega delovnega tedna, predstavniki enih največjih kadrovskih podjetij ta hip pri nas pa bodo delili inovativne prakse, ki so jih razvili za uveljavljanje 4-dnevnega delovnega tedna. 

Z NAMI SO BILI

mag. Katja Rihar Bajuk

Katja je generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Kot dolgoletna strokovnjakinja za delovna razmerja, pobudnica številnih sprememb delovno-pravne in pokojninske zakonodaje ter kot predstavnica Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti se tudi sama ukvarja z vprašanjem štiri dnevnega delovnega tedna oz. krajšega delovnika. Tema zbuja zanimanje do te mere, da so ji tudi politični odločevalci namenili pozornost in začeli snovati predloge nove zakonodaje, ki bi delodajalcem dopuščala večjo svobodo pri oblikovanju delovnika.

dr. Maja Fesel Kamenik

Maja je direktorica HRM One in Beep Instituta. Stremi k opolnomočenju ljudi preko razvijanja njihovega potenciala in promociji psihološkega wellbeinga. Ima večletne izkušnje na področju kadrovskega menedžmenta, iskanja in selekcije kadrov,  postavljanja sistemov vodenja ljudi in "performance managementa", kadrovskih skrbnih pregledov, delovnega prava, optimizacij in reorganizacij v podjetjih ter psiholoških proliranj. Kot strokovnjakinja za vodenje ljudi svetuje različnim podjetjem tudi pri razvoju zaposlenih in izvaja vodstveni coaching.

Grega Avgust Sušnik, dr. med., spec. med. dela

Je zdravnik, specialist medicine dela, prometa in športa pri ZAP Fitcorp. Kot zdravnik se skoraj celotno kariero ukvarja z zdravjem zaposlenih v praktično vseh gospodarskih panogah, s čimer je pridobil širino in vpogled v vse nivoje in tipe delovnih organizacij. Njegovo področje delovanja se dotika promocije zdravja zaposlenih, prav tako pa se vsakodnevno srečuje z aktualnimi zdravstvenimi težavami zaposlenih. Poleg prispevkov v strokovnih zbornikih je tudi soustvarjalec učbenika Rdečega križa Slovenije za prvo pomoč v delovnih organizacijah.

Ksenja Osolnik

Je predstavnica Manpower Slovenija. Sodelovala je pri vpeljavi štiri dnevnega delovnika v podjetju Manpower v Sloveniji ter pri merjenju in predstavitvi rezultatov štiri dnevnega delovnika. Manpower Slovenija je uvedel štiri dnevni delovnik za vse interno zaposlene. Po uspešno zaključenem pilotnem projektu, ki je pokazal pozitivni vpliv na psihološko blagostanje in produktivnost zaposlenih, napovedujejo implementacijo štiridnevnega delovnika za vse interno zaposlene tudi v Srbiji, Bosni, Bolgariji, na Hrvaškem. Z nami bo delila ovire, pomisleke in nasvete, s katerimi lahko vsi pilotno preizkusimo štiri dnevni delovni teden.

Urška Svetelj

Urška je coachinja in kreatorka uspešnih ekip pri Ujemi znanje. Je pobudnica iniciative za štiri dnevni delovnik ob petkih namesto dela raje skoči v hribe. Je mnenja, da je štiri dnevni delovni teden najboljša stvar, ki se ti lahko zgodi in si ne predstavlja, da bi izgubila svoje petke. To ji omogoča veliko višjo kvaliteto življenja in osebno zadovoljstvo, hkrati pa je od ponedeljka do četrtka zelo učinkovita in verjame, da lahko v štirih dneh ustvarimo več vrednosti kot v petih.

dr. Jernej Štromajer

Jernej je sekretar Strateškega sveta za gospodarstvo na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. Štromajer je kot sekretar v kabinetu ministra zadolžen za pomoč pri vodenju posameznih strokovnih nalog in projektnih skupin. Skrbi za nekatere najzahtevnejše ter ključne projekte na ministrstvu ter sodeluje in soustvarja posamezne ključne sistemske rešitve in ukrepe, kot sta pomoč gospodarstvu in boj proti draginji. Minister Han ga je ob tem imenoval tudi za sekretarja svojega Strateškega sveta za gospodarstvo, strokovno-posvetovalnega organa, ki ministru svetuje pri oblikovanju in vodenju gospodarske politike, sestavljenega iz strokovnjakinj in strokovnjakov različnih profilov in znanj

PRETEKLI DOGODKI