Beep Index

Inovativno orodje za uresničevanje potenciala zaposlenih

Človeški potencial za razvoj, rast in uspeh je neomejen.

S pomočjo BEEP Index-a se lahko vaša organizacija usmeri v trajnostne rešitve, aktivno spodbujanje razvojno usmerjenega načina mišljenja, skrb za dobro počutje in nudenje priložnosti.

ZAGOTOVLJEN NAPREDEK

V razvoj BEEP Index-a smo vključili več kot 200 najnovejših in aktualnih raziskav s
področja dela z ljudmi in preko 30 let delovnih izkušenj na področju razvoja ljudi.

S pomočjo BEEP Index-a lahko zaposleni izrazijo svoja mnenja in potrebe na strukturiran in preverljiv način.

Podjetja in organizacije lahko posameznikom omogočijo uresničevanje lastnega potenciala s:

  • celostnim in celovitim merjenjem mindseta 
  • skrbjo za dobro počutje in
  • nudenjem priložnosti za rast

Beep INDEX proces

Ustvarjamo inovativno orodje za celostni razvoj potenciala zaposlenih v podjetju.

1. Predstavitev
2. Izvajanje
3. Rezultati
4. Pot naprej

Kako je Beep Index zasnovan?

Temelj za oblikovanje orodja Beep Index je trajnostni model razvoja človeškega potenciala, ki uravnoteženo obravnava tri različne vidike: 

1. Spodbujanje razvojno usmerjenega MIŠLJENJA
2. Skrb za splošno dobro počutje in WELLBEING 
3. Ustvarjanje okolja, ki nudi različne PRILOŽNOSTI 

Beep elements

BEEP MODEL ČLOVEŠKEGA POTENCIALA©

0 %
zaposlenih trpi namesto, da bi rasli v svojih življenjih
0 %
zaposlenih ni zavzetih ali so aktivno nezavzeti na delovnem mestu

Vir: Gallup: THE GLOBAL WORKFORCE 2021 REPORT

ZAKAJ JE BEEP INDEX KORISTEN?

NAŠE PREDNOSTI

METRIKA BEEP INDEXA

Metrika Beep Indexa je sestavljena iz dveh delov.

1. Index organizacijskega potenciala

Namenjen je ugotavljanju uresničevanja potenciala na nivoju
organizacije. Pokaže nam, v kolikšni meri organizacija uresničuje
potencial svojih zaposlenih in kaj jo pri tem ovira. Ta del matrike
zajema 69 postavk.

2. Index življenjskega potenciala

Namenjen je ugotavljanju potenciala na nivoju splošnega delovanja
vključenih posameznikov. Pokaže nam, do kakšne mere posamezniki
uresničujejo svoj potencial in kaj jih pri tem ovira. Ta del matrike
zajema 74 postavk.

Oba dela metrike zajemata preverjanje vseh treh stebrov in preko 21 konstruktov Beepovega modela človeškega potenciala©️.

INDEX ORGANIZACIJSKEGA POTENCIALA

(uresničevanje potenciala zaposlenih s strani organizacije)

INDEX ŽIVLJENJSKEGA POTENCIALA

(uresničevanje lastnega potenciala vključenih posameznikov)

INDEX ŽIVLJENJSKEGA POTENCIALA

(uresničevanje lastnega potenciala vključenih posameznikov)

Pomagamo vam preseči razliko med trenutnim in idealnim doseganjem potenciala zaposlenih.

Z načrtnim razvojem človeškega potenciala lahko spodbudimo spremembe in zagotovimo njegov razvoj v želeni smeri. Na podlagi merjenja ugotovimo, kateri dejavniki uresničevanja človeškega potenciala so pri delodajalcu boljše razviti in kateri manj ter kaj je potrebno spremeniti za optimalno izpolnjevanje potenciala zaposlenih.

Zagotavljamo pozitivne spremembe in rezultate. Človeški potencial za razvoj, rast in uspeh je neomejen. S pomočjo BEEP Index-a se lahko vaša organizacija usmeri v trajnostne rešitve, aktivno spodbujanje razvojno usmerjenega načina mišljenja, skrb za dobro počutje in nudenje priložnosti.

Za brezplačno predstavitev orodja izpolnite spodnji obrazec.

Prosimo izpolnite vsa polja označena z *. Hvala.