Kako deliti uspeh podjetja z zaposlenimi

BEEP FOCUS


Zakaj deliti uspeh podjetja z zaposlenimi?

Kako deliti uspeh podjetja z zaposlenimi?

Kaj so primeri dobrih praks deljenja uspeha z zaposlenimi?

Kakšni so svetovni trendi? 

V poslovnem svetu je zaznati vedno več podjetij, ki so odločajo, da lastništvo podjetja delijo med zaposlene, saj na tak način pri zaposlenih spodbujajo podjetniško miselnost. Tako imajo zaposleni občutek, da resnično delajo zase in za vse, obenem pa se krepi njihova proaktivnost in prevzemanje odgovornosti. Slednje se odraža v nadpovprečni dodani vrednosti na zaposlenega in izjemnih poslovnih prebojih podjetja.  

Tudi v Sloveniji se povečuje delež podjetij, ki zaposlenim omogočajo vstop v lastniško strukturo podjetja in ki poročajo o izjemnih rezultatih. Zato smo se na BEEPu odločili, da majski Focus namenimo pogovoru z gosti, ki so nam zaupali svoje izkušnje, razloge za tovrstno odločitev in seveda priložnosti ter izzive, ki pridejo zraven.  

Mag. Jure Levovnik

Je odvetnik in partner v Odvetniški pisarni Jadek & Pensa d.o.o., kjer je vodja enote za preprečevanje in reševanje sporov (pravde, arbitraže in drugi postopki). Z bogatimi izkušnjami z zastopanjem domačih in tujih strank v kompleksnih gospodarskih sporih in mednarodnih arbitražah je na tem področju prepoznan kot vodilni strokovnjak v Sloveniji. Jure se je specializiral tudi za področje prava elektronskih komunikacij in informacijskih tehnologij, energetskega prava in prava intelektualne lastnine (pravice na podatkovnih bazah, avtorske pravice in nelojalna konkurenca), za hobi se ukvarja tudi s področjem športnega prava, s katerega je magistriral. Z omenjenih področij je napisal in soustvaril tudi več knjig ter strokovnih člankov.

Barbara Bregar Mrzlikar

Je podpredsednica CEED Global, ki podpira podjetnike z zagotavljanjem znanja in omrežij, ki jih potrebujejo za pospešitev rasti svojega podjetja, širitev na nove trge in dostop do financiranja. Pred prevzemom mednarodne funkcije je bila Barbara 11 let direktorica CEED Slovenija, v okviru katerega je razvijala model podpore rastočim podjetjem in spodbujala bolj odprto, inovativno in podjetniško družbo v Sloveniji. Barbara danes deluje tudi kot certificirana članica Adizes Instituta, ki s spremembo miselnosti in delovanja managementa pomaga podjetjem pri doseganju izjemnih, trajnostnih rezultatov ter gradi močno in razširjeno kulturo medsebojnega zaupanja in medsebojnega spoštovanja.

Mag. Matjaž Čemažar

Je predsednik uprave Domel Holdinga, d.d. ter direktor podjetja Domel d.o.o., ki je eden najuspešnejših primerov delavskega lastništva pri nas. Matjaž se je v Domelu zaposlil že takoj po končanem študiju in je bil ves čas v različnih vlogah vključen v proces razvoja novih izdelkov. Preden je nastopil na funkciji predsednika uprave, je bil 11 let kot direktor razvoja in raziskav odgovoren za strateške usmeritve in razvoj produktne platforme podjetja Domel. Preko evropskih in slovenskih projektov se je Matjaž aktivno vključeval v sooblikovanje platforme za vodikove tehnologije ter sodeloval pri nastajanju Centra odličnosti za nizko ogljične tehnologije. Sooblikoval je Razvojni center NELA – Napredna elektroindustrija, ki uspešno posluje že od leta 2012 in povezuje 9 slovenskih podjetij iz elektroindustrije. Kot član upravnega odbora je vključen tudi v Zbornico elektro in elektronske industrije pri GZS.

Branka Jerše

Je finančna direktorica skupine NiceLabel sodi v sam vrh evropskih podjetij z najboljšo strategijo rasti. NiceLabel, ki je vodilni globalni ponudnik na področju programskih rešitev za oblikovanje etiket in sistemov za označevanje, katerega krovno podjetje je šenčurski Europlus, je v začetku letošnjega leta postal del skupine Loftware. S skupnimi močmi podjetji načrtujeta razvoj še širšega in globjega nabora rešitev za označevanje ter še hitrejšo rast, višjo raven storitev in globalno tehnično podporo.

1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (Prvi ocenite ta prispevek)
Družbeno blagostanjePriložnostilastništvodelitev uspeha