Kultura povratne informacije

BEEP FOCUS


Zakaj in kako podajati povratno informacijo?

Kakšni so najboljši načini podajanja pohval in kritik?

Kateri so ključni izzivi pri vzpostavljanju ustrezne kulture za povratno informacijo?

Kako se soočiti s temi izzivi?

Povratna informacija se nanaša na proces spremljanja zaposlenega pri njegovem delu in predstavlja način komunikacije, preko katerega običajno vodja zaposlenemu podaja informacije o njegovem vedenju ali določenih vidikih delovanja z namenom izboljšanja rezultatov, procesov ali odnosa. V Beep Focus smo povabili priznane strokovnjake, ki so odgovorili na zgornja vprašanja.

Dr. Žiga Vavpotič

Je izkušen mednarodni voditelj z bogato zgodovino uspešnih projektov in organizacij, širokim strokovnim znanjem o opolnomočenju talentov in izkušnjami medkulturnega povezovanja, s poudarkom na Evropi in Kitajski. Svoje kompetence je izkazoval kot predsednik podjetja Outfit7 Limited, ki se je prodalo kitajskemu lastniku za 1 milijardo dolarjev. Pohvali se lahko tudi kot ustanovitelj Zavoda Ypsilon, projekta Simbioza Genesis, ABC Accelerator-ja in svetovalnega podjetja GlobalDreamVision. Pri svojem delu se med drugim zavzema za medkulturno povezovanje, digitalno transformacijo, socialne spremembe in opolnomočenje talentov.

Dr Tatjana Dragovič Andersen

Je priznana in večkrat nagrajena mednarodna izobraževalka in coachinja na področju vodenja in menedžementa. Poučuje in raziskuje na Univerzi v Cambridgu na področjih izobraževanja, dialoškega pristopa, ustvarjalnega vodenja, coachinga in raziskovalnih metod za »practice research«. Že skoraj 30 let deluje kot izobraževalka in coachinja v Human Communication Centre, ki je mednarodni center za coaching, osebni in poslovni razvoj.

Matej Delakorda

Je trener, moderator in strokovnjak za izkustveno učenje. Deluje kot trener v podjetjih GROW Adriatik (Slovenija) in GROW GROUP (Madžarska). Ukvarja se z razvojem sodelovalne kulture v podjetjih, življenjsko odpornostjo in prožnostjo v organizacijah ter s soočanjem s spremembami. Zavzema se za ustvarjanje in omogočanje učnih izkušenj in dogodkov, ki delajo učenje in sodelovanje bolj učinkovito. Je tudi soustanovitelj Moške skupine, ki se zavzema za razvijanje potenciala in iskanje odgovorov na eksistenčna vprašanja preko deljenja življenjskih izkušenj in zgodb.

Larisa Grizilo

Je glavna direktorica za področje človeških virov in komunikacij na A1 z več kot 15 leti mednarodnih izkušenj na HR področju v različnih industrijah. Kariero je začela v družbi Wrigley, kjer je bila odgovorna za upravljanje HR področja v državah nekdanje Jugoslavije, Albaniji, Bolgariji in Romuniji. Trdno verjame, da je razvoj ljudi najboljši način za rast podjetja. Podjetje A1, kjer Larisa skrbi za kadre in korporativno komuniciranje, je bilo leta 2017 prepoznano za najboljšega zaposlovalca Zlate niti, kar je zelo priznan naslov.

1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (Prvi ocenite ta prispevek)
Družbeno blagostanjePriložnostilastništvodelitev uspeha