Zakaj je osebna agilnost tako pomembna in kako jo razvijemo?

BEEP PODCAST

Univ. dipl. psih. Jan Kovačič

Ekonomija in družba danes agilnost razumeta kot eno najpomembnejših osebnih veščin, ki prispeva k boljšemu timskemu delu, večji učinkovitosti dela, motivaciji zaposlenih in ne nazadnje, k poslovnemu uspehu organizacije. Zato pogosto govorimo o agilnih podjetjih. A agilnost se začne pri posamezniku kot ena ključnih kompetenc, ki bi jo moral razvijati vsak od nas.

Za doseganje agilnosti posameznikov v podjetjih je potrebno izpolnjevati štiri dejavnike, in sicer: 

- Agilna miselnost (želja po učenju, pripravljenost na spremembe, zanimanje in odpiranje novih priložnosti in načinov za izboljšanje, prilagajanje) 
- Poslanstvo (ki mora poudarjati, da je prilagodljivost na vseh ravneh podjetja ključna, pri čemer se lahko na podlagi jasnih ciljev razvijejo novi postopki in prakse ter dodelijo sredstva za doseganje cilja) 
- Nove delovne prakse (sposobnost hitrega uresničevanja prednostnih nalog in ukrepov ter spreminjanje delovnih praks: krepitev posameznikov, preprečevanje ovir, spoštovanje različnih idej, spodbujanje napak, tolmačenje potreb strank) 
- Zagotavljanje talentov (pomen privabljanja, razvijanja, ohranjanja in spodbujanja pravih zaposlenih, preoblikovanje opisov delovnih mest, načinov zaposlovanja, nagrajevanja, upravljanja uspešnosti) 

Slovenski slovar knjižnega jezika jo opredeli kot lastnost nekoga, ki je dejaven, spreten in se zna hitro, učinkovito odzivati, prilagajati na okoliščine. Kaj točno to pomeni v praksi, nam razloži sogovornik podcasta, Jan Kovačič, univ. dipl. psih., EMCC coach, specializant orgTA in PTA, ki pravi, da je »agilen nekdo, ki je pripravljen na prilagajanje, ima željo po učenju in izboljšanju ter lahko učinkovito deluje tudi v manj strukturiranem okolju, kjer nima na voljo vseh informacij. V praksi je za agilne posameznike je značilno, da z delom pričnejo, preden imajo na voljo vse podatke ter nato skozi delovni proces najdejo ustvarjalne rešitve za ovire, ki se pojavijo na poti. Stremijo k nenehni samorefleksiji in sprotnemu prilagajanju ter vsakodnevno namenjajo čas načrtovanju, razmisleku in vprašanju »Kaj me ovira na poti do cilja?«

Agilnost je, kot še doda, povezana: 

  • s psihološkimi koncepti notranjega lokusa, ko verjamemo, da imamo moč izbire in svobodno voljo,  
  • z modernim konceptom miselne rasti (ang. growth mindset) ter  
  • s t. i. agilnim vedenjem oziroma s prepričanji in svobodno voljo, da nekaj zmorem, lahko poizkusim, lahko nekaj naredim ali se odločim, da ne bom nič naredil.  

Agilnost tako po njegovem pomeni, da: 

  • razmišljamo prilagodljivo,  
  • tudi analiziramo prilagodljivo, 
  • spoznavamo in uravnavamo oziroma uresničujemo osebna prepričanja,  
  • aktivno sprejemamo odločitve in nato aktivno delujemo skladno z njimi. 

A da smo lahko agilni pri svojem delu, potrebujemo avtonomijo. Več o tem, kaj je osebna agilnost in kako jo razvijemo, v podcastu s psihologom Janijem Kovačičem. 

O PODCASTU 
Čas snemanja: petek popoldne, 9.september ob 14. 35 
Vreme v času snemanja: pozno-poletna nevihta in nizek zračen tlak 
Lokacija: Hub Mladi podjetnik nasproti Knjižnice Šiška 
Sogovornik: Jan Kovačič: univ. dipl. psih., EMCC coach, specializant orgTA in PTA 
Trajanje: 17 minut  

1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (povprečna ocena: 5,00 od 3 glasov)
Psihološko blagostanjeagilnostrastagilespremembeprilagajanje