Knjiga ima tudi v času digitalizacije največjo moč

Družbe, ki berejo, so odpornejše. Družba s kulturnim in vrednostnim problemom, povezanim z branjem, je zelo ranljiva in bistveno manj sposobna kot bi sicer lahko bila. Branje dokazano prinaša večjo funkcionalno pismenost državljanov, boljšo zmožnost ločevanja lažnih novic od resničnih, prepoznavanje demagoških in propagandnih političnih sporočil, kreativnost, večje kognitivne sposobnosti in empatijo, torej tista orodja, s katerimi lahko preživimo in se ohranimo kot družba na svetovnem zemljevidu.