Hoja za preboj 5.0

Življenjski slog sodobnega časa nas pogosto sili v opuščanje določenih gibalnih spretnosti. Posledica je to, da imamo vse bolj nerazvite ali pomanjkljivo razvite kompetence, ki pa ne vplivajo le na fizične, ampak tudi na mentalne zmogljivosti.