Kako uresničevati človeški potencial v novi realnosti dela na daljavo?

BEEP FOCUS


Kakšen je naš pogled na delo na daljavo?

Kaj so glavni izzivi pri delu na daljavo

Kakšne so priložnosti, ki jih prinaša delo na daljavo?

Kako ohranjati blagostanje zaposlenih med delom na daljavo?

Katere kompetence razvijati pri zaposlenih za učinkovitejše delo na daljavo? 

Kako podjetje lahko pomaga narediti delo na daljavo bolj učinkovito?

Delo na daljavo s seboj prinaša številne izzive in ovire a hkrati tudi številne priložnosti.  Rezultati dela na daljavo so zato mešani, na eni strani zaposleni poročajo o višjem zadovoljstvu in produktivnosti, na drugi strani pa številni poročajo o izgorelosti in slabem ravnovesju med delom in življenjem. V Beep Focus smo povabili strokovnjake, ki se tako ali drugače ukvarjajo z delom na daljavo ali pa lahko ponudijo rešitve za zmanjšanje negativnih in povečanje pozitivnih učinkov dela na daljavo.

Lisette Sutherland

Je ambasadorka dela na daljavo in avtorica uspešnice »Work together anywhere«, ki je na seznamu najboljših knjig za direktorje. Hkrati je slavnostna govorka in je pogosto vabljena, da predava o prihodnosti dela in dela na daljavo. Iz vrste let bogatih izkušenj, prepoznavanja in premagovanja ovir in primerov dobrih praks dela na daljavo se je rodilo njeno podjetje Collaboration Superpowers, v okviru katerega ponuja delavnice, webinarje, priročnike, novičke, bloge ter prezentacije.

Voranc Kutnik

Je strokovnjak za agilne metode in timsko delo ter soustanovitelj in partner podjetja CorpoHub. V podjetju usposabljajo vodje in ekipe preko delavnic. Specializirani so za izboljševanje vodenja in upravljanja coaching ekip, ki želijo postati bolj agilne, povečati učinkovitost, sodelovanje in inovacije. Voranc je sicer diplomirani inženir matematike, ki pa je svoje poslanstvo našel v agilni miselnosti, kjer se na zaposlene gleda kot na edinstvene posameznike in ne zgolj kot zamenljive vire. Smatra, da je največja vrednost ljudi v njihovem učinkovitem medsebojnem sodelovanju, saj dialog z drugim človeka okrepi, da je sposoben sam najti rešitev oziroma izhod iz problematične situacije.

Nina Potisek

Je menedžerka in inovatorka na področju ljudi, organizacij in sistemov. Trenutno je partnerka in strateška svetovalka v podjetju Competo, pred tem pa je svoja znanja več kot 23 let nabirala in krojila v podjetju Petrol, kjer je na koncu delovala kot direktorica HR-ja. Nina je v imenu podjetja Petrol, ko je tam delovala kot direktorica Procesne podpore in direktorica Ravnanja s človeškimi viri, prejela posebno priznanje v okviru Zlate niti Starejšim prijazno podjetje- Z leti še vedno Zavzeti.

Jure Bornšek

Je manualni fizioterapevt, ki stalno išče nove rešitve in metode, ki odstopajo od ustaljenih medicinskih praks. Manualna terapija je zelo kompleksna saj se poleg mehkega tkiva, ukvarja tudi s sklepnimi težavami. Govorimo lahko o holističnem, celostnem pristopu, ki je usmerjen tudi preventivno. V procesu manualne terapije se uporabljajo specialni prijemi za zmanjšanje bolečine, izboljšanje gibljivosti in fleksibilnosti z namenom izboljšanja kakovosti življenja posameznika.

dr. Maja Fesel Kamenik

je ustanoviteljica in lastnica družbe za kadrovski management, izobraževanje in poslovno svetovanje Hrm One in hčerinske družbe Beep Institute, ki stremi k opolnomočenju ljudi preko razvijanja njihovega potenciala. Ima večletne izkušnje na področju kadrovskega menedžmenta, iskanja in selekcije kadrov, sistemov vodenja ljudi, kadrovskih skrbnih pregledov, sistemov »performance managament«, delovnega prava, optimizacij in reorganizacij v podjetjih ter psiholoških profiliranj. Kot strokovnjakinja za vodenje ljudi svetuje različnim podjetjem tudi pri razvoju zaposlenih, izvaja individualne coachinge in izobraževalne delavnice.

1 Star2 Star3 Star4 Star5 Star (povprečna ocena: 4,25 od 4 glasov)
Družbeno blagostanjePriložnostilastništvodelitev uspehaekipno vodenje