Izjava o varstvu zasebnosti (Politika varstva osebnih podatkov)

1. Uvod

Namen te Izjave o varstvu zasebnosti je seznaniti posameznike, uporabnike storitev, sodelavce in zaposlene ter druge osebe (v nadaljevanju: posameznik), ki sodelujejo z Beep Institute d.o.o., Finžgarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: podjetje) o namenih in pravnih podlagah, varnostnih ukrepih ter pravicah posameznikov glede obdelave osebnih podatkov, ki jih izvaja naše podjetje. 

Cenimo vašo zasebnost, zato vaše podatke vedno skrbno varujemo. 

Izjava je namenjena obiskovalcem naše spletne strani, udeležencem naših dogodkov, naročnikom Beep Cluba in drugim posameznikom ali podjetjem, s katerimi sodelujemo.

Beep Institute, razvoj človeškega potenciala, d.o.o. 
Finžgarjeva ulica 4
1000 Ljubljana 
E-pošta: [email protected] 
Telefon: +386 64 253 005
Zakoniti zastopnik: Maja Fesel Kamenik 
Spletna stran: https://www.beep.institute 
Lastnik in upravljavec spletnega mesta: https://www.beep.institute

2. Vrste osebnih podatkov, namen hranjenja in obdelave

Osebne podatke hranimo in obdelujemo za namene ohranjanja stika s strankami, tržnega obveščanja prek elektronske pošte in pospeševanja prodaje. Ob poslanih elektronskih sporočilih si zabeležimo prikaze na strani posameznikov prejetih sporočil in klike na povezave v prejetih sporočilih. Za boljšo in bolj usmerjeno ponudbo ter prilagajanje nadaljnjih sporočil zabeležene podatke avtomatsko obdelamo, analiziramo ter ocenjujemo zainteresiranost naših strank za poslana sporočila. Na osnovi zabeleženih podatkov ne izvajamo avtomatiziranega sprejemanja odločitev.

Za namene ohranjevanja stika s strankami, obveščanja o dogodkih in aktivnostih, tržnega obveščanja prek elektronske pošte in pospeševanja prodaje hranimo naslednje podatke:

 • ime,
 • priimek,
 • naslov elektronske pošte,
 • telefonska številka,
 • naziv podjetja,
 • delovno mesto.

3. Načini in viri za pridobivanje osebnih podatkov

Vaše podatke praviloma pridobimo od vas osebno (npr. preko spleta, po e-pošti, po telefonu, osebno ali kako drugače), vendar to ni edini način pridobivanja podatkov. 

Ostali načini so še:

 • Osebne podatke ste sami javno objavili, tudi na družbenih omrežjih kot so Linkedin ali druga omrežja, vendar le v primeru, ko je vaš profil javen.
 • Vaš delodajalec nam je posredoval vaše osebne podatke, kadar je naročnik naših storitev. 

Ti osebni podatki so nam v pomoč, da izvajamo svoje aktivnosti in upravljamo svoje zakonite poslovne interese. 

4. Pravna osnova za obdelavo osebnih podatkov

Uporaba osebnih podatkov temelji na eni od naslednjih zakonskih podlag:

 • obdelava osebnih podatkov na podlagi izrecnega soglasja in se uporablja kot osnova pri obdelavah, ki so obvezne ali potrebne,
 • obdelava osebnih podatkov za izvajanje pogodbe, katere pogodbena stranka je posameznik,
 • obdelava je potrebna za izpolnitev zakonske obveznosti, ki velja za upravljavca, 
 • obdelava podatkov temelji na zakonitih poslovnih interesih, ki vključujejo vodenje varnosti omrežnih in informacijskih sistemov, promocijo poslovanja, zagotavljanje storitev naročnikom, neposredno trženje in obveščanje o novostih ipd.,
 • obdelava je potrebna za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe. 

5. Pogodbena obdelava osebnih podatkov in iznos podatkov

Podjetje lahko za posamezne obdelave osebnih podatkov na osnovi pogodbe o pogodbeni obdelavi zaupa pogodbenemu obdelovalcu. Pogodbeni obdelovalci lahko zaupane podatke obdelujejo izključno v imenu upravljavca, v mejah njegovega pooblastila, ki je zapisan v pisni pogodbi oziroma drugem pravnem aktu in skladno z nameni, ki so opredeljeni v tej politiki zasebnosti. 

Pogodbeni obdelovalci, s katerimi sodeluje podjetje so predvsem:

 • računovodske storitve in drugi ponudniki pravnega ter poslovnega svetovanja, 
 • vzdrževalci infrastrukture (videonadzor, varnostne, čistilne storitve),  
 • vzdrževalci informacijskih sistemov, ponudniki e-poštnih storitev, programske opreme, storitev v oblaku (Microsoft, Google), 
 • ponudniki družabnih omrežij in spletnega oglaševanja (Google, Facebook, Instagram, LinkedIn ipd.). 

Podjetje v nobenem primeru ne bo posredovalo osebnih podatkov posameznika tretjim nepooblaščenim osebam. 

Pogodbeni obdelovalci smejo osebne podatke obdelovati zgolj v okviru navodil podjetja in osebnih podatkov ne smejo uporabiti za katerekoli druge namene.

Podjetje kot upravljavec in njeni zaposleni osebnih podatkov ne iznašajo v tretje države (izven držav članic Evropskega gospodarskega prostora – članice EU ter Islandija, Norveška in Liechtenstein) in v mednarodne organizacije, razen v ZDA, pri čemer so razmerja s pogodbenimi obdelovalci iz ZDA urejena na podlagi standardnih pogodbenih klavzul (tipske pogodbe, ki jih je sprejela Evropska komisija) in/ali zavezujočih poslovnih pravil (ki jih sprejme organizacija in potrdijo nadzorni organi v EU). 

6. Piškotki

Spletna stran podjetja deluje s pomočjo t.i. piškotkov. Piškotek (angl. cookie) je datoteka, ki shrani nastavitve spletnih strani. Spletna mesta piškotke shranijo v naprave uporabnikov, s katerimi dostopajo do interneta z namenom prepoznavanja posameznih naprav in nastavitev, ki so jih uporabniki uporabili pri dostopu. Piškotki omogočajo spletnim stranem prepoznavanje, če je uporabnik že obiskal to spletno mesto in pri naprednih aplikacijah se lahko z njihovo pomočjo ustrezno prilagodijo posamezne nastavitve. 

Več o piškotkih si preberite na povezavi: https://www.beep.institute/piskotki/

7. Kako varujemo zbrane osebne podatke

Vedno posredujemo zgolj vsebine in informacije, nikoli pa ne zahtevamo številke kreditnih kartic ali drugih podatkov, ki bi lahko bili zlorabljeni s strani spletnih kriminalcev. Spletna stran https://www.beepclub.institute gostuje na varnem spletnem strežniku pri preverjenem ponudniku spletnih storitev. Spletna stran je redno posodabljana z naše strani. S strani ponudnika spletnih storitev je spletna stran podvžena rednim varnostnim pregledom in zaščitam.

Zbrane osebne podatke uporabljamo izključno za zgoraj navedene namene lastnega trženja, obveščanja uporabnikov. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen zgoraj omenjenim pogodbenim obdelovalcem in partnerjem, ki nam pomagajo vzdrževati spletno stran, in ki so zavezani varovati osebne podatke pod istimi pogoji kot to velja za Beep institute d.o.o.

V izjemnih primerih lahko vaše osebne podatke, v skladu z zakonom, posredujemo državnim in varnostnim organom, v kolikor bi ti podali uradno zahtevo za posredovanje osebnih podatkov. 

8. Obdobje hrambe

Tiste osebne podatke, ki jih podjetje obdeluje na podlagi osebne privolitve posameznika ali zakonitega interesa, bo podjetje hranilo do preklica privolitve ali do zahteve do izbrisa podatkov. Po prejemu preklica ali zahteve za izbris se podatki izbrišejo najkasneje v 15 dneh. Podjetje lahko te podatke izbriše tudi pred preklicem, kadar je bil dosežen namen obdelave osebnih podatkov ali če tako določa zakon.

V kolikor bi v našem podjetju prenehali zgoraj opisani nameni, zaradi katerih hranimo in obdelujemo osebne podatke, bomo zbirke podatkov, katerih namen je prenehal, nemudoma trajno izbrisali.

Podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih hranimo še 12 mesecev od pošiljanja sporočila.

9. Pravice posameznika

Vsak posameznik lahko za svoje podatke kadarkoli zahteva sledeče:

 • vpogled,
 • popravek,
 • popoln izbris,
 • prenos drugemu ponudniku sorodnih storitev,
 • prekinitev obdelave in hranjenja oz. preklic soglasja za obdelavo in hranjenje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve oz. soglasja izvajala do njegovega preklica.

Zahteva se pošlje preko e-pošte [email protected] s pripisom “ODJAVA ! – prenehanje uporabe osebnih podatkov” ali pisno po pošti na sedež podjetja.

V primeru, da bi v našem podjetju želeli nadalje obdelovati osebne podatke za namen, ki ni namen, za katerega so bili osebni podatki zbrani, bomo posamezniku pred tako nadaljnjo obdelavo podatkov zagotovili informacije o tem drugem namenu in vse nadaljnje relevantne informacije, kot so podane v temu dokumentu.

Vsak posameznik lahko v primeru, da meni, da so mu z naše strani kakorkoli kršene pravice z naslova varstva njegovih osebnih podatkov, kadarkoli poda pritožbo pri nadzornemu organu – Informacijskemu pooblaščencu v Republiki Sloveniji: Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, https://www.ip-rs.si

Spoštujemo vašo zasebnost in v skladu z zakonodajo (Zakon o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1, Ur. l. RS št. 86/04 in GDPR) na spletni strani https://www.beep.institute izvajamo vse aktivnosti za zaščito in etično ravnanje z vašimi osebnimi podatki.

Za vsa dodatna pojasnila v zvezi s politiko varovanja osebnih podatkov v podjetju Beep Institute d.o.o. nam lahko pišete na [email protected].

10. Objava sprememb

Vsaka sprememba naše politike o varstvu osebnih podatkov bo objavljena na spletni strani podjetja: http://www.beep.institute. Z uporabo spletne strani posameznik potrjuje, da sprejema in soglaša s celotno vsebino te politike varstva osebnih podatkov.

Politiko varstva osebnih podatkov je sprejela direktorica Maja Fesel Kamenik.